Archiv článků

Úpravy koled pro vokální kvinteto ČeVoK

V letních měsících vznikly úpravy vánočních koled pro vokální kvinteto ČeVoK, konkrétně Tichá noc a Ó, svatá dobo vánnoční. Úpravy ctí originální znění, jen místy se objevují hustší harmonie odkazující k jazzu a populární hudbě.

Tři vánoční koledy

Těsně před Novým rokem vznikly tři koledy na známé vánoční texty "V půlnoční hodinu", "Ejhle, chasa naše" a "Splnilo se Písmo svaté". Jde o krátké zpěvy pro ženský/dívčí sbor (SSA) v různorodém stylu úpravy. Koledy byly věnovány sbormistryni Markétě Ottové.

Karel Kryl pro sbor

K příležitosti 100. výročí vzniku Československa bylo zaranžováno několik skladeb pro různé soubory. Jedna z úprav byla věnována smíšenému sboru Lumír a jedná se o známou Krylovu píseň Morituri te salutant.

Vánoční mše

Začátkem listopadu 2016 byla dokončena Vánoční mše, původně zkomponovaná pro chrámový sbor v Černé Hoře. Premiéra byla na Štědrý večer jako hudební doprovod k půlnoční mši.

Starověrské písně

15. července přibyly ke čtyřem již zkomponovaným sborům další tři kusy, čímž byla uzavřena plánovaná řada drobných skladeb, která nyní nese název "Starověrské písně" podle literární předlohy Jaroslava Marchy. Námětem byla místa, příběhy a reálie z blanenského regionu.

Filmová hudba z hlediska estetického, sémantického a kompozičního

  Filmová hudba je v dnešní době fenoménem mnoha podob. Některými je zatracována pro její komerční a podbízivý charakter, jinými přehlížena v rámci sledovaného filmu a poslední skupina náleží jejím příznivcům, kteří ji vyhledávají i mimo televizní obrazovky či plátna kin. Celkově se...

Rozdílné vnímání klasické a moderní kompozice

  Hudební estetično, které si bere pod svá křídla i zkoumání hudebních děl, náleží oproti přírodním výtvorům oblasti, jež pramení čistě z výsledků lidské činnosti sloužící uměleckým účelům. Krása, jako jedna z vlastností hudby, by v posluchači měla vyvolat pocit libosti, který nabádá...

Spolupráce s Romanem Zavadilem

Započatá spolupráce se zpěvákem a hráčem na dřevěné dechové nástroje Romanem Zavadilem spočívá ve vytváření a aranžování hudebních doprovodů známých lidových skladeb pro chystané CD.

"Černohorská suita"

17. ledna byla dokončena první ze sedmi plánovaných částí orchestrální suity Nigromons, která se námětově a obsahově pojí k městysi Černá Hora.