Tři vánoční koledy

Těsně před Novým rokem vznikly tři koledy na známé vánoční texty "V půlnoční hodinu", "Ejhle, chasa naše" a "Splnilo se Písmo svaté". Jde o krátké zpěvy pro ženský/dívčí sbor (SSA) v různorodém stylu úpravy. Koledy byly věnovány sbormistryni Markétě Ottové.