Vánoční mše

Začátkem listopadu 2016 byla dokončena Vánoční mše, původně zkomponovaná pro chrámový sbor v Černé Hoře. Premiéra byla na Štědrý večer jako hudební doprovod k půlnoční mši.