Ondřej Musil

se narodil 17. srpna 1990 v Boskovicích. Základní školu navštěvoval v Černé Hoře, která je místem jeho trvalého bydliště. Po absolvování gymnázia se zaměřením na cizí jazyky studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kombinaci oborů Hudební výchova a Německý jazyk a literatura. O čtyři roky později zde získal doktorský titul v oboru Hudební teorie a pedagogika se zaměřením na teorii a praxi filmové hudby. 

 Hudbě se věnuje od útlého dětství. Jeho prvořadým hudebním zájmem je zpěv, dále hra na hudební nástroje (strunné drnkací, ale i klávesové a bicí) a v neposlední řadě kompoziční činnost. Nemalou měrou je v jeho hudebních zájmech zastoupena rocková hudba, ale i španělské flamenco. Vedle členství v různých amatérských i profesionálních kapelách byl navíc spoluzakladatelem studentského vokálního kvarteta FÓR. V době univerzitních studií začal brát hodiny klasického zpěvu na Janáčkově akademii múzických umění a brzy nato měl možnost poprvé zpívat ve studentském operním představení. Spolupracuje s různými soubory, ať už jako interpret, sbormistr či skladatel. V roce 2019 založil se svými kolegy z JAMU vokální kvinteto ČeVoK.

 Jeho tvůrčí činnost se zaměřuje zejména na skladby klasického rázu, ale také na hudbu pro filmové snímky, reklamy a multimediální projekty. Dále se věnuje instrumentaci, aranžmá a přípravě notového materiálu pro různá vokální a instrumentální seskupení či umělecké projekty. Působí jako pedagog a výzkumný pracovník na domovské Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty MU a také na Katedře kompozice, dirigování a operní režie Hudební fakulty JAMU. Vyučuje nástrojovou hru, hudební teorii, filmovou hudbu a vede semináře k hudebnímu hardwaru a softwaru.