Ondřej Musil

 

se narodil 17. srpna 1990 v Boskovicích. Základní školu navštěvoval v Černé Hoře, která je místem jeho trvalého bydliště. Po absolvování gymnázia se zaměřením na cizí jazyky studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kombinaci oborů Hudební výchova a Německý jazyk a literatura. Poté zde absolvoval i doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika.

 Hudbě se věnuje od útlého dětství. Jeho prvořadým hudebním zájmem je zpěv, hra na hudební nástroje (především strunné drnkací, ale i klávesové a bicí), studium různých hudebních žánrů a hudebně-teoretických disciplín a v neposlední řadě kompoziční činnost. Nemalou měrou je v jeho hudebních zájmech zastoupena rocková a metalová hudba i španělské flamenco.

 Aktivně působí v rodinné kapele Nota Bene jako zpěvák a kytarista. Vedle členství v různých spíše amatérských rockových kapelách byl navíc spoluzakladatelem studentského vokálního kvarteta FÓR. V době univerzitních studií začal brát hodiny klasického zpěvu na Janáčkově akademii múzických umění a brzy nato měl možnost poprvé zpívat ve studentském operním představení. Často spolupracuje s různými soubory, ať už jako interpret, sbormistr či skladatel. V roce 2019 založil se svými kolegy a známými z JAMU vokální kvinteto ČEVOK.

 Z dalších zájmů lze také zmínit studiové nahrávání, úpravu hudby, hudební multimediální prostředky a hudební software. Ve spojení s jeho studijním i zájmovým zaměřením jsou to v první řadě výukové a notační programy, především Sibelius, jehož využití v hudebním vyučování se stalo tématem jeho bakalářské práce. V rámci magisterské diplomové práce pak zpracoval komplexní využití multimédií a moderních technologií ve výuce HV. Disertační práci oproti tomu zaměřil na další oblast jeho dlouhodobého zájmu, kterým je filmová hudba.

 Tvůrčí činnost obsahuje vedle řady skladeb především klasického rázu vytváření scénické a podkresové hudby do filmových snímků, reklam a projektů (např. snímky v produkci Forleaf o.s. nebo studentské projekty). Dále pak instrumentaci, aranžmá a přípravu notového materiálu pro různá vokální a instrumentální seskupení či umělecké projekty (např. projekty mezinárodní studentské spolupráce v rámci programů Erasmus, inscenace Komorní opery Hudební fakulty JAMU a další).