Ondřej Musil

 

se narodil 17. srpna 1990 v Boskovicích. Základní školu navštěvoval v Černé Hoře, která je místem jeho trvalého bydliště. Po absolvování gymnázia se zaměřením na cizí jazyky studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně kombinaci oborů Hudební výchova a Německý jazyk a literatura. Poté zde nastoupil i na doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika.

 Hudbě se věnuje od útlého dětství. Jeho prvořadým hudebním zájmem je zpěv, hra na hudební nástroje (především strunné drnkací, ale i klávesové a bicí), studium různých hudebních žánrů a hudebně-teoretických disciplín a v neposlední řadě kompoziční činnost. Nemalou měrou je v jeho hudebních zájmech zastoupeno španělské flamenco.

 Aktivně působí v rodinné kapele Nota Bene jako zpěvák a kytarista. Vedle členství v různých spíše amatérských rockových kapelách byl navíc spoluzakladatelem studentského vokálního kvarteta FÓR. V době univerzitních studií začal brát hodiny klasického zpěvu na Janáčkově akademii múzických umění a brzy nato měl možnost poprvé zpívat ve studentském operním představení. Často spolupracuje s různými soubory, ať už jako interpret, sbormistr či skladatel.

 Z dalších zájmů lze také zmínit studiové nahrávání, úpravu hudby, hudební multimediální prostředky a hudební software. Ve spojení s jeho studijním i zájmovým zaměřením jsou to v první řadě výukové a notační programy, především Sibelius, jehož využití v hudebním vyučování se stalo tématem jeho bakalářské práce. V rámci magisterské diplomové práce pak zpracoval komplexní využití multimédií a moderních technologií ve výuce HV.

 Tvůrčí činnost obsahuje vedle řady skladeb především klasického rázu vytváření scénické a podkresové hudby do filmových snímků a projektů (např. snímky v produkci Forleaf o.s. nebo studentské projekty). Dále pak instrumentaci, aranžmá a přípravu notového materiálu pro různá vokální a instrumentální seskupení či umělecké projekty (např. projekty mezinárodní studentské spolupráce v rámci programů Erasmus).